Úvodná stránka > Prírodné pamiatky > Národné parky a CHKO
facebook

Prírodné pamiatky

Národné parky a CHKO

V súčasnosti je na území Slovenskej republiky vyhlásených 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí. Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP), vyhlásený v roku 1949 a najmladšími sú Národný park Slovenský kras a Národný park Veľká Fatra, vyhlásené v roku 2002. Najstaršou chránenou krajinnou oblasťou je Chránená krajinná oblasť Horná Orava, vyhlásená v roku 1949 a naopak najmladšou je Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, vyhlásená v roku 1998.

Na Slovensku sa nachádzajú:

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca