facebook

Prírodné pamiatky

Národný park Malá Fatra

Vyhlásený: 1988 (v 1967 vyhlásený za CHKO)Logo NP Malá Fatra
Rozloha: 22.630 ha
Ochranné pásmo: 23.262 ha
Správa parku:

Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
Web: www.sopsr.sk/malafatra
Tel: +421 41 56 92 311
Fax: +421 41 56 92 101

Je štvrtým najvyšším pohorím na Slovensku. Na dve časti ju rozdeľuje rieka Váh. Na jednej strane leží Lúčanská Fatra a na strane druhej pestrejšia a vyššia Krivánska Fatra. Leží na severozápade Slovenska. Patrí do troch historických regiónov – Turiec, Orava a Žilinský región a delí sa medzi 3 okresy – Dolný Kubín, Martin a Žilina.

Členenie

Malá Fatra má výrazný ústredný chrbát, kde sa nachádzajú aj najvyššie vrchy. Rieka Váh si pohorím vytvára úzky prielom. Najvyšším vrchom Malej Fatry je vrch Veľký Kriváň (1.709 m.n.m.). Medzi najznámejšie vrchy Malej Fatry patria – Malý Kriváň (1.671 m.n.m.), Chleb (1.646 m.n.m.), Suchý (1.468 m.n.m.), Veľký Rozsutec (1.610 m.n.m.) a ďalšie. Môžeme tu nájsť aj tiesňavy, podobné tiesňavám v Slovenskom raji. Tie majú názov Diery.

Vodstvo a podnebie

Vyššie časti Malej Fatry patria do chladnej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota vo vyšších polohách dosahuje 2°C a v nižších, dolinách, ktoré patria do mierneho klimatického pásma, 7°C. Najchladnejším mesiacom je január a najteplejším júl.

Rieky spadajú do povodia Váhu. Potoky, stekajúce do Turčianskej kotliny stekajú priamo do Váhu. Na jednom z nich sa vytvoril 38 m vysoký vodopád – Šútovský. Z veľkej časti voda steká do Varínky, ktorá sa v Žilinskej kotline vlieva do Váhu. Len malá časť patrí do povodia Oravy. Táto rieka oddeľuje Malú a Veľkú Fatru.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Prevažná časť je zalesnená a les pokrýva 83% územia. Lesy sú zmiešané, prevažne listnaté s prevahou buka. Na území sa nachádza okolo 900 druhov rastlín, z toho 22 ruhov západokarpatských, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov a jeden miestny endemit. Žije tu cez 30 druhov cicavcov, 118 druhov vtákov a vyše 2.500 druhov hmyzu. Môžeme tu stretnúť medveďa, rysa, jeleniu a srnčiu zver, vlka a z vtákov orla skalného a hlucháňa tetrova.

Národné prírodné rezervácie

 • Chleb – vyhlásená v roku 1967, rozloha 412,87 ha
 • Kľačianska Magura - vyhlásená v roku 1976, rozloha 204,47 ha
 • Krivé - vyhlásená v roku 1979, rozloha 203,72 ha
 • Prípor - vyhlásená v roku 1980, rozloha 272,27 ha
 • Rozsutec - vyhlásená v roku 1967, rozloha 841,55 ha
 • Sokolec - vyhlásená v roku 1980, rozloha 199,24 ha
 • Starý hrad - vyhlásená v roku 1967, rozloha 85,42 ha
 • Suchý - vyhlásená v roku 1979, rozloha 429,42 ha
 • Šrámková - vyhlásená v roku 1967, rozloha 243,65 ha
 • Šútovská dolina - vyhlásená v roku 1967, rozloha 526,65 ha
 • Tiesňavy - vyhlásená v roku 1967, rozloha 479,21 ha
 • Veľká Bránica - vyhlásená v roku 1967, rozloha 332,09 ha

Prírodné rezervácie

 • Hajasová – vyhlásená v roku 1976, rozloha 7,17 ha
 • Hrádok - vyhlásená v roku 1976, rozloha 6,75 ha
 • Pod Rígľom - vyhlásená v roku 1984, rozloha 14,23 ha
 • Veľká Lučivná - vyhlásená v roku 1967, rozloha 66,38 ha

Chránené vtáčie územia

 • Malá Fatra - rozloha 71 481 ha

Územia európskeho význam

 • Malá Fatra - rozloha 21.918,45 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca