facebook

Prírodné pamiatky

Jaskyne

Jaskyne svojimi pozoruhodnosťami oslovujú širokú verejnosť i odborníkov rôzneho zamerania. Vyznačujú sa mnohými črtami, ktoré zvýrazňujú tajuplnosť podzemia.Môžeme sa pokochať rôznorodými útvarmi kvapľovej výzdoby, vodou vypreparovanými skalnými tvarmi, mohutnými podzemnými sieňami, podzemnými kaňonmi a hučiacimi vodami alebo priezračnymi jazerami. Dominantným znakom niektorých jaskýň je ich zaľadnenie. V našich jaskyniach sa okrem netopierov vyskytuje veľa druhov drobných živočíchov, ktoré sa prispôsobili životu v podzemí. Keďže človek sa dostával do jaskýň už v dávnej minulosti a niektoré z nich dokonca v praveku osídlil, sú aj miestami historických pamiatok a archeologických nálezov.

S týmto sa môžu návštevníci stretnúť aj v 12 sprístupnených jaskyniach na Slovensku, ktoré si v posledných rokoch ročne prezrie vyše 680-tisíc domácich i zahraničných hostí. Sprístupnené jaskyne majú dôležité poslanie aj v rámci turistického ruchu. Každý návštevník by si mal však uvedomiť, že jaskyne sú veľmi citlivé voči akýmkoľvek nevhodným zásahom človeka, preto si ich ochrana vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Úcta k jaskyniam stelesňuje aj úctu k jaskyniarom, ktorí často na hraniciach ľudských možností objavujú a skúmajú neznáme podzemné priestory.
 

Zdroj: Slovenská správa jaskýň

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca