Úvodná stránka > Prírodné pamiatky > Jaskyne > Sprístupnené jaskyne
facebook

Prírodné pamiatky

Sprístupnené jaskyne

V súčasnosti na Slovensku evidujeme 12 sprístupnených jaskýň a to:

 • Belianska jaskyňa
 • Bystrianska jaskyňa
 • Demänovská jaskyňa slobody
 • Demänovská ľadová jaskyňa
 • Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Domica
 • Jaskyňa Driny
 • Gombasecká jaskyňa
 • Harmanecká jaskyňa
 • Jasovská jaskyňa
 • Ochtinská aragonitová jaskyňa
 • Važecká jaskyňa

Všetky uvedené sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky.

Od roku 1995 sú Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa a Jasovská jaskyňa a od roku 2000 aj Dobšinská ľadová jaskyňa zaradené do Svetového prírodného dedičstva.

Cenník

Jaskyňa Vstupné Poplatky
Dospelí Študenti*1 Deti*2 foto / video mimoriadny vstup
Belianska 7,00 € 6,00 € 3,50 € 10,00 € 50,00 €
Bystrianska 5,00 € 4,00 € 2,50 € 7,00 € 30,00 €
Demänovská jaskyňa slobody - tradičný okruh 7,00 € 6,00 € 3,50 € 10,00 € 50,00 €
Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh 14,00 € 12,00 € 7,00 € 10,00 € 50,00 €
Demänovská ľadová jaskyňa 7,00 € 6,00 € 3,50 € 10,00 € 50,00 €
Dobšinská ľadová jaskyňa 7,00 € 6,00 € 3,50 € 10,00 € 50,00 €
Domica - krátky okruh 6,00 € 5,00 € 3,00 € 7,00 € 30,00 €
Domica - dlhý okruh, s plavbou 7,00 € 6,00 € 3,50 € 7,00 € 50,00 €
Driny 5,00 € 4,00 € 2,50 € 7,00 € 30,00 €
Gombasecká 5,00 € 4,00 € 2,50 € 7,00 € 30,00 €
Harmanecká 6,00 € 5,00 € 3,00 € 7,00 € 30,00 €
Jasovská 5,00 € 4,00 € 2,50 € 7,00 € 30,00 €
Ochtinská aragonitová 6,00 € 5,00 € 3,00 € 10,00 € 30,00 €
Važecká 4,00 € 3,00 € 2,00 € 7,00 € 30,00 €

*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

Otváracie dni

Jaskyne I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
                                               
Belianska j.                                               *
Bystrianska j.                                                
Demänovská ľadová j.                                                
Demänovská j. slobody                                               *
Dobšinská ľadová j.                                                
J. Domica                                                
J. Driny                                                
Gombasecká j.                                                
Harmanecká j.                                                
Jasovská j.                                                
Ochtinská aragonitová j.                                                
Važecká j.                                                

* jaskyňa je otvorená 28.12.-31.12.2010

otvorené mimosezóna otvorené sezóna zatvorené

Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň

Galéria

Jaskyne 1554 Jaskyne 1555 Jaskyne 1556 Jaskyne 1557 Jaskyne 1558 Jaskyne 1559 Jaskyne 1560 Jaskyne 1561 Jaskyne 1562 Jaskyne 1563 Jaskyne 1564
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca