facebook

Prírodné pamiatky

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa obrázokKatastrálne územie: Tatranská Lomnica
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Geomorfologická jednotka: Belianske Tatry
Dĺžka: 3.641 m
Hĺbka (výš. rozdiel - vert. rozpätie): 160 m
Dĺžka prehliadkovej trasy: 1.370 m
Doba trvania prehliadky: 70 min
Priemerná teplota: 5 - 6,3°C


Belianska jaskyňa, ktorá bola známa zlatokopom už v prvej polovici 18. storočia, sa nachádza v atraktívnom prostredí Tatranského národného parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Na prehliadkovej trase dominujú pagodovité stalagmity a sintrové vodopády s dĺžkou presahujúcou 50 m.

Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva už 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania sa doteraz úplne neobjasnili.

Prehliadková trasa

Počas prehliadky jaskyne môže návštevník obdivovať sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé ďalšie formy jaskynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je v Hudobnej sieni, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka. V tejto sieni sa pre jej výborné akustické podmienky organizovali hudobné koncerty reprodukovanej klasickej hudby.

Cenník

Vstupné Poplatky
dospelí študenti*1 deti*2 foto / video mimoriadny vstup*3
7,00 € 6,00 € 3,50 € 10,00 € 50,00 €

*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

Otváracie hodiny

Deň Mesiac
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        
5.                        
6.                        
7.                        
8.                        
9.                        
10.                        
11.                        
12.                        
13.                        
14.                        
15.                        
16.                        
17.                        
18.                        
19.                        
20.                        
21.                        
22.                        
23.                        
24.                        
25.                        
26.                        
27.                        
28.                        
29.                        
30.                        
31.                        
otvorené mimosezóna Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
otvorené sezóna Vstupy: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
zatvorené Vstupy: jaskyňa je zatvorená

Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň

Galéria

Belianska jaskyňa 666 Belianska jaskyňa 667 Belianska jaskyňa 668 Belianska jaskyňa 669 Belianska jaskyňa 670 Belianska jaskyňa 671 Belianska jaskyňa 672 Belianska jaskyňa 673 Belianska jaskyňa 674 Belianska jaskyňa 675 Belianska jaskyňa 676 Belianska jaskyňa 677 Belianska jaskyňa 678 Belianska jaskyňa 679 Belianska jaskyňa 680 Belianska jaskyňa 681 Belianska jaskyňa 682 Belianska jaskyňa 683 Belianska jaskyňa 684 Belianska jaskyňa 685 Belianska jaskyňa 686 Belianska jaskyňa 687 Belianska jaskyňa 688 Belianska jaskyňa 689 Belianska jaskyňa 690 Belianska jaskyňa 691 Belianska jaskyňa 692 Belianska jaskyňa 693 Belianska jaskyňa 694 Belianska jaskyňa 695 Belianska jaskyňa 696 Belianska jaskyňa 697 Belianska jaskyňa 698 Belianska jaskyňa 699 Belianska jaskyňa 700 Belianska jaskyňa 701 Belianska jaskyňa 702 Belianska jaskyňa 703 Belianska jaskyňa 704 Belianska jaskyňa 705 Belianska jaskyňa 706 Belianska jaskyňa 707 Belianska jaskyňa 708 Belianska jaskyňa 709 Belianska jaskyňa 710 Belianska jaskyňa 711 Belianska jaskyňa 712 Belianska jaskyňa 713 Belianska jaskyňa 714 Belianska jaskyňa 715
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca