facebook

Prírodné pamiatky

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa slobody obrázokKatastrálne územie: Demänovská dolina
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Geomorfologická jednotka: Nízke Tatry
Dĺžka: 8126 m
Hĺbka (výškový rozdiel-vertikálne rozp.): 120 m
Dĺžka prehl. trasy-Tradičný okruh: 1.150 m
Doba trvania prehl.-Tradičný okruh: 60 min
Dĺžka prehl. trasy-Exkluzívny okruh: 2.150 m
Doba trvania prehl.-Exkluzívny okruh: 100 min
Priemerná teplota: 6,1 - 7 °C

Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier, v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne v dolinke Točište je v nadmorskej výške 870 m.

Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

Prehliadková trasa

Tradičný okruh
Prehliadka najzaujímavejších priestorov systému Demänovských jaskýň, sprístupnených od 5.5.1933. Unikátne sintrové formy, podzemná rieka Demänovka, krasové jazierka a typické riečne modelované chodby a stropné korytá. Vo vyšších úrovniach steny, pukliny a stropy zdobené bohatou kvapľovou výzdobou. Zastávky sú na najzaujímavejších miestach s odborným výkladom, zameraným na genézu a históriu jaskyne s popisom jednotlivých častí.

Exkluzívny okruh
K Tradičnému okruhu je pričlenená časť: Veľký dóm - najrozmernejší podzemný sprístupnený priestor na Slovensku s podzemným riečiskom a mäkkým čistobielym sintrom. Druhá časť - Ružová sieň a Králova galéria, časť morfologicky najpestrejšej výzdoby v jaskyni, unikátne jaskynné lekná a jazerné špongiovité tvary, jaskynné perly a množstvo tvarov sintrovej výzdoby po celom úseku tejto časti.

Cenník

Okruh Vstupné Poplatky
dospelí študenti*1 deti*2 foto / video mimoriadny vstup*3
Tradičný 7,00 € 6,00 € 3,50 € 10,00 € 50,00 €
Veľký 14,00 € 12,00 € 7,00 € 10,00 € 50,00 €

*1 - študenti s platným preukazom, dôchodcovia
*2 - deti od 6 do 15 rokov, invalidi
*3 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

Otváracie hodiny

Deň Mesiac
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        
5.                        
6.                        
7.                        
8.                        
9.                        
10.                        
11.                        
12.                        
13.                        
14.                        
15.                        
16.                        
17.                        
18.                        
19.                        
20.                        
21.                        
22.                        
23.                        
24.                        
25.                        
26.                        
27.                        
28.                        
29.                        
30.                        
31.                        
otvorené mimosezóna Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
otvorené sezóna Vstupy: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
zatvorené Vstupy: jaskyňa je zatvorená
veľký okruh Vstupy: 13:00


Zdroj texty: Slovenská správa jaskýň

Galéria

Demänovská jaskyňa Slobody 312 Demänovská jaskyňa Slobody 313 Demänovská jaskyňa Slobody 314 Demänovská jaskyňa Slobody 315 Demänovská jaskyňa Slobody 316 Demänovská jaskyňa Slobody 317 Demänovská jaskyňa Slobody 318 Demänovská jaskyňa Slobody 319 Demänovská jaskyňa Slobody 320 Demänovská jaskyňa Slobody 321 Demänovská jaskyňa Slobody 322 Demänovská jaskyňa Slobody 323 Demänovská jaskyňa Slobody 324 Demänovská jaskyňa Slobody 325 Demänovská jaskyňa Slobody 326 Demänovská jaskyňa Slobody 327 Demänovská jaskyňa Slobody 328 Demänovská jaskyňa Slobody 329 Demänovská jaskyňa Slobody 330 Demänovská jaskyňa Slobody 331 Demänovská jaskyňa Slobody 332 Demänovská jaskyňa Slobody 333 Demänovská jaskyňa Slobody 334 Demänovská jaskyňa Slobody 335 Demänovská jaskyňa Slobody 336 Demänovská jaskyňa Slobody 337 Demänovská jaskyňa Slobody 338 Demänovská jaskyňa Slobody 339 Demänovská jaskyňa Slobody 340 Demänovská jaskyňa Slobody 341 Demänovská jaskyňa Slobody 342 Demänovská jaskyňa Slobody 343 Demänovská jaskyňa Slobody 344 Demänovská jaskyňa Slobody 345 Demänovská jaskyňa Slobody 346 Demänovská jaskyňa Slobody 347 Demänovská jaskyňa Slobody 348 Demänovská jaskyňa Slobody 349 Demänovská jaskyňa Slobody 350 Demänovská jaskyňa Slobody 351 Demänovská jaskyňa Slobody 352 Demänovská jaskyňa Slobody 353 Demänovská jaskyňa Slobody 354 Demänovská jaskyňa Slobody 355 Demänovská jaskyňa Slobody 356 Demänovská jaskyňa Slobody 357 Demänovská jaskyňa Slobody 358 Demänovská jaskyňa Slobody 359 Demänovská jaskyňa Slobody 360 Demänovská jaskyňa Slobody 361 Demänovská jaskyňa Slobody 362 Demänovská jaskyňa Slobody 363 Demänovská jaskyňa Slobody 364 Demänovská jaskyňa Slobody 365 Demänovská jaskyňa Slobody 366 Demänovská jaskyňa Slobody 367 Demänovská jaskyňa Slobody 368 Demänovská jaskyňa Slobody 369 Demänovská jaskyňa Slobody 370 Demänovská jaskyňa Slobody 371
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca