facebook

Prírodné pamiatky

Národné parky

Národné parky sú najcennejšími prírodnými územiami. Sú to "rozsiahlejšie územia s výmerou nad 1.000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie  prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradena nad ostatné činnosti. Na území Slovenska sa nachádza 9 národných parkov a v tejto časti budú uvedé základné informácie o každom z nich.

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca