facebook

Prírodné pamiatky

Národný park Nízke Tatry

Vyhlásený: 1978Logo NP Nízke Tatry
Rozloha: 72.842 ha
Ochranné pásmo: 110.162 ha
Správa parku:

Správa NP Nízke Tatry
Lazovná 10
974 01 Banská Bystrica
Web: www.napant.sk
Tel: +421 48 413 08 88 - 89
Fax: +421 48 413 08 20

Leží v strede stredného Slovenska. Je hranicou medzi Liptovom a Horehroním a leží na území piatich okresov – Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.

Členenie

Sú samostatným geomorfologickým celkom, ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Vnútorných Západných Karpát. Členia sa na dva podcelky:

 • Ďumbierske Tatry – na západe
 • Kráľovohoľské Tatry – na východe

Hranicou je dolina Štiavničky, sedlo Čertovica a Bocianska a Malužianska dolina.

Hrebeň Ďumbierskych Tatier neklesá pod hranicu 1.500 m.n.m., až na jednu výnimku – Sedlo pod Skalkou (1.476 m.n.m.). Kulminačným bodom je Veľká Chochuľa (1.753 m.n.m.). Najvyšším vrchom Ďumbierskych Tatier je Ďumbier s výškou 2.043 m.n.m. V útrobách vápencovo-dolomitových masívov sú stovky jaskýň. Len v Demänovskej doline ich jaskyniari objavili vyše 170. Najhlbšia jaskyňa sa nachádza v Jánskej doline.

Kráľovohoľské Tatry majú pomerne nízky hlavný hrebeň, ktorý väčšinou klesá pod hornú hranicu lesa. Najvýchodnejšia šasť kulminuje vrchom Kráľova hoľa (1.946 m.n.m.)

Vodstvo a podnebie

Patria do drsného horského podnebia. Na hôľnych hrebeňoch je úpriemerná januárová teplota -9 °C a v júli nepresahuje teplotu 9°C. Na Chopku sa snehová pokrývka drží až 130 dní v roku. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1.600 mm a najväčšia časť padne vo forme snehu.

Nízke Tatry tvoria rozvodie medzi riekami Váh a Hron. Iba malá časť spadá do povodia Hornádu. Na úbočiach Kráľovej hole pramenia až 4 rieky, a to: Čierny Váh, Hornád, Hron a Hnilec. Na tomto území sa nachádza veľa podzemných riečísk, ktoré pretekajú krasovou oblasťou Demänovských vrchov. Môžeme tu taktiež nájsť množstvo vodopádov, z ktorých najvyšším je Bankovský vodopád (55 m), ktorý je zároveň štvrtým najvyšším na Slovensku.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Na území NAPANTu sa môžeme stretnúť s 3 krajinnými typmi – lesným, hôľnym a bralnatým. Najväčšie územie zaberajú lesné, až 90% rozlohy pohoria. Môžeme tu nájsť pásma:

 • Bukové s jedľou
 • Dubové
 • Smrekové
 • Kosodrevina – tá pokrýva iba 0,3% územia

Rastie tu – poniklec slovenský, iskerník horský, plesnivec alpínsky, a ďalšie.

Živočíšstvo je v NAPANTe pestré. Z najrozšírenejších je tu jelenia a srnčia zver, ďalej tu nájdeme diviaky, rysy, vlky, líšky a symbolom Nízkych Tatier je Medveď hnedý.Zo vzácnych živočíchov tu môžeme nájsť kamzíka, orla skalného a svišťa vrchovského.

Národné prírodné rezervácie

 • Demänovská dolina – vyhlásená v roku 1929, rozloha 836,88 ha
 • Ďumbier - vyhlásená v roku 1973, rozloha 2.043,76 ha
 • Jánska dolina - vyhlásená v roku 1933, rozloha 1.696,52 ha
 • Ohnište - vyhlásená v roku 1973, rozloha 852,26 ha
 • Pod Latiborskou hoľou - vyhlásená v roku 1964, rozloha 88,27 ha
 • Salatín - vyhlásená v roku 1982, rozloha 1.192,99 ha
 • Skalka - vyhlásená v roku 1997, rozloha 2.659,81 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Brankovský vodopád – vyhlásená v roku 1980
 • Demänovské jaskyne - vyhlásená v roku 1972
 • Jaskyňa mŕtvych netopierov - vyhlásená v roku 2001
 • Jaskyňa zlomísk - vyhlásená v roku 2001
 • Okno - vyhlásená v roku 2001
 • Stanišovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1972
 • Starý hrad - vyhlásená v roku 2001
 • Štefanová - vyhlásená v roku 2001
 • Veľká ľadová priepasť - vyhlásená v roku 2001
 • Vrbické pleso - vyhlásená v roku 1975
 • Záskočská jaskyňa - vyhlásená v roku 2001

Prírodné rezervácie

 • Kozí chrbát - vyhlásená v roku 1993, rozloha 37,43 ha
 • Martalúzka - vyhlásená v roku 1999, rozloha 154,82 ha
 • Štrosy - vyhlásená v roku 1999, rozloha 94,79 ha

Chránené vtáčie územie

 • Nízke Tatry – rozloha 96.951 ha

Územia európskeho významu

 • Salatín – rozloha 3.358,9 ha
 • Tlstá – rozloha 293,36 ha
 • Červený Grúň – rozloha 244,66 ha
 • Ďumbierske Nízke Tatry – rozloha 46.583,31 ha
 • Skribňovo – rozloha 221,61 ha
 • Kráľovohoľské Nízke Tatry – rozloha 35.513,27 ha

 

NP Nizke Tatry 2522 NP Nizke Tatry 2523 NP Nizke Tatry 2524 NP Nizke Tatry 2525 NP Nizke Tatry 2526 NP Nizke Tatry 2527 NP Nizke Tatry 2528 NP Nizke Tatry 2529 NP Nizke Tatry 2530 NP Nizke Tatry 2531 NP Nizke Tatry 2532 NP Nizke Tatry 2533 NP Nizke Tatry 2534 NP Nizke Tatry 2535 NP Nizke Tatry 2536 NP Nizke Tatry 2537 NP Nizke Tatry 2538 NP Nizke Tatry 2539 NP Nizke Tatry 2540 NP Nizke Tatry 2541 NP Nizke Tatry 2542 NP Nizke Tatry 2543 NP Nizke Tatry 2544 NP Nizke Tatry 2545 NP Nizke Tatry 2546 NP Nizke Tatry 2547 NP Nizke Tatry 2548 NP Nizke Tatry 2549 NP Nizke Tatry 2550 NP Nizke Tatry 2551 NP Nizke Tatry 2552 NP Nizke Tatry 2553 NP Nizke Tatry 2554 NP Nizke Tatry 2555 NP Nizke Tatry 2556 NP Nizke Tatry 2557 NP Nizke Tatry 2558 NP Nizke Tatry 2559 NP Nizke Tatry 2560 NP Nizke Tatry 2561
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca