facebook

Prírodné pamiatky

Národný park Slovenský kras

Vyhlásený: 2002 (v 1973 vyhlásený za CHKO)Logo NP Slovenský kras
Rozloha: 34.611 ha
Ochranné pásmo: 11.741 ha
Správa parku:

Správa NP Slovenský kras
Biely kaštieľ č. 188
049 51 Brzotín
Web: www.sopsr.sk/slovkras/
Tel: +421 58 732 68 15
Fax: +421 58 734 67 69

Leží na juhozápade východného Slovenska, na hranici s Maďarskom a je najväčším krasovým územím v Európe. Nachádza sa tu do 1.100 jaskýň a priepastí a sú zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zasahuje do troch historických regiónov – Gemer, Abov a v bývalej Turnianskej župe. Leží na území 2 okresov – Rožňava a Košice – okolie.

Členenie

Slovenský kras tvoria rozsiahle planiny, ktoré ohraničujú skalnaté svahy. Najvyšším vrchom je Matesova skala (924 m.n.m.). Zrážková voda steká do podzemia a napĺňa jaskynné systémy. Najzápadnejšou časťou je jelšavský kras, ktorý z prevažnej väčšiny tvoria krasové chrbty. Plešivská planina je významná svojimi priepasťami (Diviačia priepasť, Zvonivá diera) a menšími jaskynnými systémami, ktoré nie sú sprístupnené verejnosti. Najväčšou krasovou planinou je Silická planina, na ktorej sa nachádza množstvo závrtov s rôznou hrúbkou a veľkosťou. Nechýbajú tu aj priepasti, z ktorých najhlbšou je Brázda (181 m). rozlohou najmenšia planina je Zádielska planina, ktorá sa nachádza medzi dvoma hlbokými skalnými tiesňavami. V tejto časti sa nachádza zrúcanina Turnianskeho hradu. Najvýchodnejšou je Jasovská planina, kde sa nachádza najhlbšia priepasť na Slovensku – Kunia priepasť (220 m). V Jasove sa nachádza vchod do Jasovskej jaskyne, ktorá bola ako prvá na Slovensku sprístupnená.

Vodstvo a podnebie

Slovenský kras sa radí medzi suchšie oblasti. Priemerné januárové teploty sú v rozmedzí 2-3 °C a júlové okolo 20. Väčšina tohto územia patrí do mierne teplej oblasti.

Väčšia časť územia Slovenského krasu spadá do povodia Slanej, iba najvýchodnejšia časť patrí do povodia Bodvy. Vodstvo v parku sa nevyskytuje na povrchu, ale stráca sa v podzemí, čím podzemné rieky formujú jaskynné systémy. Vytvárajú sa tu aj malôé jazierka pri topení sa snehu, ale tieto rýchlo zanikajú.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Tento národný park je poznačený (najmä na lesoch) zásahom človeka. V nižších častiach sa nachádza dubovo-hrabový les, vo vyšších častiach sa nachádzajú bučiny a vzácnymi drevinami sú javor tatársky a jaseň mannový. Kvôli rýchlemu vsakovaniu pôdy sa tu nachádzajú suchomilné rastliny.

K bežne rozšíreným druhom zvierat tu patrí rys, medveď, diviak, vlk, líška a jazvec. Taktiež sa tu nachádza srnčia a jelenia zver a rôzne druhy plazov, motýľov, mäkkýšov a pod.

Národné prírodné rezervácie

 • Brzotínske skaly - vyhlásená v roku 1984, rozloha 433,78 ha
 • Domické škrapy - vyhlásená v roku 1973, rozloha 24,44 ha
 • Drieňovec - vyhlásená v roku 1984, rozloha 186,02 ha
 • Havrania skala - vyhlásená v roku 1982, rozloha 147,14 ha
 • Hrušovská lesostep - vyhlásená v roku 1954, rozloha 40,85 ha
 • Jasovské dubiny - vyhlásená v roku 1950, rozloha 35,1 ha
 • Kečovské škrapy - vyhlásená v roku 1981, rozloha 6,61 ha
 • Pod Strážnym hrebeňom - vyhlásená v roku 1966, rozloha 96,67 ha
 • Turniansky hradný vrch - vyhlásená v roku 1964, rozloha 13,79 ha
 • Zádielska tiesňava - vyhlásená v roku 1986, rozloha 214,73 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Ardovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1972
 • Brázda - vyhlásená v roku 1982
 • Diviačia priepasť - vyhlásená v roku 1986
 • Domica - vyhlásená v roku 1972
 • Drienovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1996
 • Gombasecká jaskyňa - vyhlásená v roku 1972
 • Hrušovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1996
 • Jasovská jaskyňa - vyhlásená v roku 1925
 • Krásnohorská jaskyňa - vyhlásená v roku 1972
 • Kunia priepasť - vyhlásená v roku 1996
 • Milada - vyhlásená v roku 1972
 • Obrovská priepasť - vyhlásená v roku 1996
 • Silická ľadnica - vyhlásená v roku 1982
 • Skalistý potok - vyhlásená v roku 1996
 • Snežná diera - vyhlásená v roku 1996
 • Zvonivá jama - vyhlásená v roku 1996

Prírodné rezervácie

 • Gerlašské skaly - vyhlásená v roku 1981, rozloha 21,73 ha
 • Kráľova studňa - vyhlásená v roku 1982, rozloha 11,21 ha
 • Palanta - vyhlásená v roku 1966, rozloha 86,93 ha
 • Pod Fabiankou - vyhlásená v roku 1982, rozloha 1,22 ha
 • Sokolia skala - vyhlásená v roku 1981, rozloha 11,69 ha

Chránené vtáčie územia

 • Slovenský kras - rozloha 40.616 ha

Územia európskeho významu

 • Český závrt - rozloha 3,93 ha
 • Dolný vrch - rozloha 1.528,09 ha
 • Drieňovec - rozloha 218,19 ha
 • Plešivské stráne - rozloha 363,41 ha
 • Kečovské škrapy - rozloha 354,50 ha
 • Pod Strážnym hrebeňom - rozloha 177,21 ha
 • Domické škrapy - rozloha 111,98 ha
 • Jasovské dubiny - rozloha 36,25 ha
 • Brzotínske skaly - rozloha 427,05 ha
 • Hrušovská lesostep - rozloha 40,85 ha
 • Plešivská planina - rozloha 2.863,69 ha
 • Fabiánka - rozloha 736,86 ha
 • Horný vrch - rozloha 5.861,39 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca