facebook

Prírodné pamiatky

Národný park Slovenský raj

Vyhlásený: 1988 (v 1964 vyhlásený ako CHKO)Logo NP Slovenský raj
Rozloha: 19.763 ha
Ochranné pásmo: 13.011 ha
Správa parku:

Správa NP Slovenský raj
Letecká 3
052 01 Spišská N. Ves
Tel: +421 53 442 20 10
Fax: +421 53 442 20 26

Nachádza sa na východe Slovenska, na rozhraní stredného a východného Slovenska a skrýva krajinu planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň. Spadá do historického regiónu Spiš a okrajovo zasahuje aj do regiónu Gemer. Zahŕňa 4 okresy – spišskonovoveský, popradský, rožňavský a brezniansky. Je turisticky veľmi príťažlivý najmä svojimi tiesňavami, cez ktoré vedú chodníky po rebríkoch väčšinou v blízkosti vodopádov.

Členenie

Väčšina tiesňav Slovenského raja sa formovala v severnej časti. Časťami Slovenského raja sú:

 • Dolina Veľkej Bielej vody – patria sem:
  • Suchá Belá
  • Piecky
  • Sokol
 • Kláštorská tiesňava – vytvorila sa na južnej strane Prielomu Hornádu
 • Tomášovská dolina – sem patria:
  • Kyseľ
  • Sokolia tiesňava
 • Zejmarská dolina

Najvyšším vrchom Slovenského raja je Ondrejisko (1.271 m.n.m.). Podzemie Slovenského raja ukrýva rozsiahly jaskynný systém. Najväčší sa vytvoril v útrobách vrchu Duča, bol objavený v roku 1974 a jaskyniari ho nazvali Stratenská jaskyňa. Má 15 km a je druhou najdlhšou na Slovensku. Na okraji NP sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, jedna z najväčších ľadových v Európe.

Vodstvo a podnebie

Podnebie je dvojakého typu, a to:

 • Pomerne teplé a suché – Hornádska kotlina
 • Chladnejšie a vlhšie – Slovenské Rudohorie

Takmer celé územie spadá do povodia Hornádu. To sa člení na 2 časti – dve tretiny odvodňuje rieka Hornád a zvyšnú jednu tretinu rieka Hnilec. Na Hnilci postavili vodnú nádrž Palcmanská Maša, ktoré má rozlohu 85 ha. V zime sú Hornád a vodopády v tiesňavách zamrznuté. Vodopády sa menia na ľadové kvaple a ľadopády.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Územie patrí do západokarpatskej flóry, pričom lesy pokrývajú 90% územia. Nachádza sa tu asi 930 druhov vyšších rastlín, 6 endemitov, ktoré sa nachádzajú iba na Slovensku a 19 presahujúcich územie Slovenska. Môžeme tu nájsť poniklec slovenský, klinček včasný, horčičník Wittmannov a kostrava tatranská. Nachádzajú sa tu 3 vegetačné stupne:

 • dubovo-bukový
 • najrozšírenejší jedľovo-bukový
 • smrekovo-jedľovo-bukový

Z fauny tu nachádza 4.000 druhov bezstavovcov, z toho 2.000 druhov motýľov, 400 druhov chrobákov a 150 druhov mäkkýšov. Zo stavovcov je tu asi 200 druhov, medzi ktorými nájdeme medveďov, vlkov, rysov, jeleniu a srnčiu zver a pod.

Národné prírodné rezervácie

 • Hnilecká jelšina – vyhlásená v roku 1988, rozloha 84,59 ha
 • Holý kameň - vyhlásená v roku 1976, rozloha 210,87 ha
 • Kyseľ - vyhlásená v roku 1964, rozloha 949,97 ha
 • Piecky - vyhlásená v roku 1964, rozloha 244,93 ha
 • Prielom Hornádu - vyhlásená v roku 1964, rozloha 290,49 ha
 • Sokol - vyhlásená v roku 1964, rozloha 700,93 ha
 • Stratená - vyhlásená v roku 1976, rozloha 698,87 ha
 • Suchá Belá - vyhlásená v roku 1964, rozloha 153,52 ha
 • Tri kopce - vyhlásená v roku 1984, rozloha 246,23 ha
 • Vernárska tiesňava - vyhlásená v roku 1966, rozloha 82,94 ha
 • Zejmarská roklina - vyhlásená v roku 1980, rozloha 72,65 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Dobšinská ľadová jaskyňa – vyhlásená v roku 1964, rozloha 360,21 ha
 • Medvedia jaskyňa - vyhlásená v roku 1972
 • Stratenská jaskyňa - vyhlásená v roku 2001

Prírodné pamiatky

 • Hranovnícke pleso - vyhlásená v roku 1984, rozloha 68,09 ha

Prírodné rezervácie

 • Barbolica - vyhlásená v roku 1988, rozloha 11,97 ha
 • Čingovské hradisko - vyhlásená v roku 1982, rozloha 44,02 ha
 • Kocúrová - vyhlásená v roku 1974, rozloha 16,72 ha
 • Malé Zajfy - vyhlásená v roku 1993, rozloha 7,24 ha
 • Mokrá - vyhlásená v roku 1966, rozloha 60,2 ha
 • Ostrá skala - vyhlásená v roku 1976, rozloha 6,66 ha
 • Vyšná Roveň - vyhlásená v roku 1993, rozloha 6,98 ha

Územia európskeho významu

 • Slovenský raj – rozloha 15.696,07 ha

Možnosti ubytovania v okolí

Chaty a chalupy Slovenský ráj - pronájem ubytování na dovolenou.

NP Slovensky raj 2562 NP Slovensky raj 2563 NP Slovensky raj 2564 NP Slovensky raj 2565 NP Slovensky raj 2566 NP Slovensky raj 2567 NP Slovensky raj 2568 NP Slovensky raj 2569 NP Slovensky raj 2570 NP Slovensky raj 2571 NP Slovensky raj 2572 NP Slovensky raj 2573 NP Slovensky raj 2574 NP Slovensky raj 2575 NP Slovensky raj 2576 NP Slovensky raj 2577 NP Slovensky raj 2578 NP Slovensky raj 2579 NP Slovensky raj 2580 NP Slovensky raj 2581 NP Slovensky raj 2582 NP Slovensky raj 2583 NP Slovensky raj 2584 NP Slovensky raj 2585 NP Slovensky raj 2586 NP Slovensky raj 2587 NP Slovensky raj 2588 NP Slovensky raj 2589 NP Slovensky raj 2590 NP Slovensky raj 2591 NP Slovensky raj 2592 NP Slovensky raj 2593 NP Slovensky raj 2594 NP Slovensky raj 2595 NP Slovensky raj 2596 NP Slovensky raj 2597 NP Slovensky raj 2598 NP Slovensky raj 2599 NP Slovensky raj 2600 NP Slovensky raj 2601 NP Slovensky raj 2602 NP Slovensky raj 2603 NP Slovensky raj 2604
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca