facebook

Prírodné pamiatky

Tatranský národný park

Vyhlásený: 1949Logo Tatranský NP
Rozloha: 73.800 ha
Ochranné pásmo: 30.703 ha
Správa parku:

Správa Tatranského národného parku
P. O. Box 21
059 41 Tatranská Štrba 75
Tel: +421 52 448 42 17
Fax: +421 52 448 42 17
Web: www.spravatanap.org

V roku 1993 bolo toto územie zaradené medzi biosférické rezervácie v rámci UNESCO. Nachádza sa na severe stredného a východného Slovenska. Sú pohraničným pohorím s Poľskom, pričom asi pätina z nich leží práve v Poľsku, kde sú tiež vyhlásené ako národný park. Zasahujú do historických regiónov: Spiš, Liptov a Orava a do VÚC Prešov a Žilina.

Najvyšším vrchom je Gerlachovský štít so svojou výškou 2.654 m. Desať ďalších vrchov prevyšuje výšku 2.600 m a pätnásť je vyšších ako 2.500 m.

Členenie

Tatry sa vnútorne členia na:

 • Západné Tatry
 • Východné Tatry:
  • Vysoké Tatry
  • Belianske Tatry

Hlavný hrebeň Vysokých Tatier má dĺžku 26 km a tiahne sa od Ľaliového sedla (1.947 m) po Kopské sedlo (1.749 m). Má tvar vypuklého oblúka a takmer neklesá pod výšku 2.000 m. Kulminujú je Ľadový štít s výškou 2.627 m. Vo väčšine dolín sa nachádzajú plesá. Belianske Tatry sú podstatne menšie ako Vysoké a ich hrebeň je dlhý približne 14 km. Pohoriu dominuje dvojica vrchov Havran – 2.152 m a Ždiarska vidla – 2.146 m. Nachádza sa tu jediná prístupná jaskyňa v TANAPe – Belianska. Západné Tatry sú najvyššie na vrchole Bystrá – 2.248. Hlavný hrebeň je dlhý 37 km. Jeho najzápadnejším vrchom je Biela skala – 1.316 m a na východe ho ukončuje Kasprov vrch – 1.985 m. Najvyšší končiar je Baníkov – 2.178 m.

Vodstvo

Vody z Tatier odvádzajú 4 hlavné rieky:

 • Poprad a Dunajec cez Vislu do Baltského mora
 • Biely Váh a Orava cez Váh a Dunaj do Čierneho mora

Najmenší prietok je v zimných mesiacoch, náhly vzostup vodných hladín pripadá na apríl, kedy sa začína topiť sneh a ľad. Kulminácia zvyčajne pripadá na začiatok leta. Nachádza sa tu mnoho vodopádov, z ktorých najväčším na Slovensku je Kmeťov vodopád, vysoký 80 m. Počet plies (jazier) nie je presne určený, ale pohybuje sa v rozpätí 121 – 189. Najväčšie a zároveň najhlbšie je Veľké Hincovo pleso – 20,08 ha. Najvyššie položené je Modré pliesko – 2.192 m, ktoré sa nachádza v Malej Studenej doline. Tatranské plesá pomaly zanikajú...

Rastlinstvo a živočíšstvo

Na území TANAPu rastie vyše 1.300 druhov vyšších rastlín. Boli tu objavené 2 desiatky tatranských a západokarpatských endemitov (rastú iba v Tatrách alebo Západných Karpatoch). Stupne porastov sú:

 • Bukový stupeň – do výšky 1.250 m
 • Smrekový stupeň – v rozpätí 800 – 1.550 m
 • Horná hranica lesa – do výšky 1.550 až 1.650 m
 • Kosodrevinový stupeň – do výšky 1.800 až 1.850 m
 • Subalpínsky a alpínsky stupeň

Živočíšstvo možno stretnúť v ktorejkoľvek nadmorskej výške, aj na Gerlachovskom štíte. V lesoch žije veľa srnčej a jelenej zveri, diviakov, líšok, jazvecov, divých mačiek a drobných hlodavcov žijú tu aj vzácne druhy, ktoré na iných miestach Európy už vyhynuli, ako napr. medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid a vydra riečna. Vo vyšších polohách môžeme vidieť kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského. TANAP je domov aj ďalších vzácnych živočíchov, ako orla skalného, rôznych druhov hadov a rýb.

Národné prírodné rezervácie

 • Batizovská dolina – vyhlásená v roku 1952, rozloha 523,6 ha
 • Belianske Tatry – vyhlásená v roku 1991, rozloha 5.407,65 ha
 • Bielovodská dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 3.712,14 ha
 • Dolina Bielej vody – vyhlásená v roku 1991, rozloha 1.661,11 ha
 • Furkotská dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 842,43 ha
 • Javorová dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 2.250,89 ha
 • Juráňova dolina – vyhlásená v roku 1974, rozloha 434,32 ha
 • Kotlový žľab – vyhlásená v roku 1926, rozloha 70,77 ha
 • Kôprová dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 3.220,92 ha
 • Mengusovská dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 1.612,96 ha
 • Mlynická dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 704,29 ha
 • Mních – vyhlásená v roku 1981, rozloha 74,75 ha
 • Mokriny – vyhlásená v roku 1991, rozloha 882,82 ha
 • Mraznica – vyhlásená v roku 1991, rozloha 159,8 ha
 • Osobitá – vyhlásená v roku 1974, rozloha 457,98 ha
 • Pamenište – vyhlásená v roku 1991, rozloha 45,57 ha
 • Roháčske plesá – vyhlásená v roku 19, rozloha ha
 • Sivý vcrch – vyhlásená v roku 1974, rozloha 112,67 haň
 • Skalnatá dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 1.069,05 ha
 • Slavkovská dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 979,0 ha
 • Studené doliny – vyhlásená v roku 1991, rozloha 2.222,41 ha
 • Suchá dolina – vyhlásená v roku 1993, rozloha 1.585,54 ha
 • Štôlska dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 739,96 ha
 • Tichá dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 5.966,64 ha
 • Uhlištiatka – vyhlásená v roku 1991, rozloha 385,51 ha
 • Važecká dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 1.185,86 ha
 • Velická dolina – vyhlásená v roku 1991, rozloha 1.217,22 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Belianska jaskyňa – vyhlásená v roku 1979
 • Bresovská jaskyňa – vyhlásená v roku 1979
 • Javorinka – vyhlásená v roku 2001

Prírodné rezervácie

 • Bor - vyhlásená v roku 1991, rozloha 133,61 ha
 • Brezina - vyhlásená v roku 1991, rozloha 1,16 ha
 • Čikovská - vyhlásená v roku 1991, rozloha 6,2 ha
 • Fľak - vyhlásená v roku 1991, rozloha 37,93 ha
 • Goliašová - vyhlásená v roku 1991, rozloha 27,29 ha
 • Grapa - vyhlásená v roku 1991, rozloha 40,86 ha
 • Hrádok pod Pavúčou dolinou - vyhlásená v roku 1991, rozloha 105,1 ha
 • Mačie diery - vyhlásená v roku 1974, rozloha 45,63 ha
 • Pavlová - vyhlásená v roku 1991, rozloha 58,49 ha
 • Pod Črchľou - vyhlásená v roku 1991, rozloha 31,82 ha
 • Poš - vyhlásená v roku 1991, rozloha 20,82 ha
 • Rašelinisko - vyhlásená v roku 1991, rozloha 0,32 ha
 • Surovec - vyhlásená v roku 1991, rozloha 41,75 ha
 • Úplazíky - vyhlásená v roku 1974, rozloha 31,19 ha

Chránené vtáčie územia

 • Tatry - rozloha 54.717 ha

Územia európskeho významu

 • Tatry - rozloha 61.735 ha

 

Tatransky NP 2605 Tatransky NP 2606 Tatransky NP 2607 Tatransky NP 2608 Tatransky NP 2609 Tatransky NP 2610 Tatransky NP 2611 Tatransky NP 2612 Tatransky NP 2613 Tatransky NP 2614 Tatransky NP 2615 Tatransky NP 2616 Tatransky NP 2617 Tatransky NP 2618 Tatransky NP 2619 Tatransky NP 2620 Tatransky NP 2621 Tatransky NP 2622 Tatransky NP 2623 Tatransky NP 2624 Tatransky NP 2625 Tatransky NP 2626 Tatransky NP 2627 Tatransky NP 2628 Tatransky NP 2629 Tatransky NP 2630 Tatransky NP 2631 Tatransky NP 2632 Tatransky NP 2633 Tatransky NP 2634 Tatransky NP 2635 Tatransky NP 2636 Tatransky NP 2637 Tatransky NP 2638 Tatransky NP 2639 Tatransky NP 2640 Tatransky NP 2641 Tatransky NP 2642 Tatransky NP 2643 Tatransky NP 2644 Tatransky NP 2645 Tatransky NP 2646 Tatransky NP 2647 Tatransky NP 2648 Tatransky NP 2649 Tatransky NP 2650 Tatransky NP 2651 Tatransky NP 2652 Tatransky NP 2653 Tatransky NP 2654
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca