facebook

Prírodné pamiatky

Pieninský národný park

Vyhlásený: 1967Logo - Pieninský NP
Rozloha: 3.749 ha
Ochranné pásmo: 22.444 ha
Správa parku:

Správa Pieninského národného parku
059 06 Červený Kláštor 73
Tel: +421 52 418 10 71 - 3
Tax : +421 52 482 23 95
Web: www.pienap.sk

Je naším najmenším a druhým najstarším národným parkom. Nachádza sa na hraniciach s Poľskom, preteká ním rieka Dunajec, ktorá je známa možnosťou plavby na pltiach. V roku 1932 bol vyhlásený za prvý medzinárodný prírodný park v Európe a v roku 1967 sa stal aj slovenským národným parkom.

Rozprestiera sa na severozápade východného Slovenska na hraniciach s Poľskom. Je súčasťou historického regiónu Spiš (časť Zamagurie). Pieniny tvorí množstvo bradiel, ktorých výška nedosahuje 1.000 m. Známym je prielom Dunajca, ktorý sa rôzne kľukatí a jeho celková dĺžka 9 km má vzdušnou čiarou iba 2,5 km. Kaňon je miestami hlboký 500 m. Najvyšším bodom prielomu je na Slovenskej strane Holica s výškou 828 m. Najvyšším vrchom Pieninského národného parku je Repisko – 1.259 m.

Hlavným turistickým centrom je Červený Kláštor. Je výhodným východiskom peších túr i obľúbených plavieb na pltiach dolu Dunajcom.

Vodstvo a podnebie

Vosy Pieninského národného parku odtekajú do Baltského mora. Celá plocha národného parku je súčasťou povodia rieky Dunajec, ktorá pramení v Poľsku v Podhalí a smeruje na východ, znova do Poľska. Môžeme tu nájsť Nedecký hrad, ktorý kedysi stál 75 m nad hladinou Dunajca. Dnes sú hradby takmer vo vode Czorsztynskej priehrady, ktorá vznikla v roku 1996 postavením hrádze. Jazero má dĺžku 12 km a je vyhľadávanou milovníkmi vodných športov a rybármi. Tak, ako v Tatrách, aj tu môžeme nájsť množstvo malých jazier, ktoré su pred postupným zánikom. Vyskytujú sa tu aj minerálne pramene, Sírovodíkové pramene vyvierajú pri Červenom Kláštore, kde vznikli kúpele.

Park sa radí medzi oblasti so studeným a vlhkým podnebím. V lete treba počítať s častým výskytom letných búrok. Najideálnejším časom pre turistiku sú jesenné mesiace.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Z celkovej rozlohy PIENAPu zaberajú lesy 928 ha a zvyšok je poľnohospodárska krajina s poliami lúkami a pasienkami. Môžeme tu nájsť vzácne druhy rastlín, medzi ktorými je veľa druhov endemitov, ako napr. púpava pieninská, arábka chochlíkatá, rebrica horská sibírska a iné. Z pestrého živočíšstva tu nájdeme:

 • cez 240 druhov stavovcov, z toho:
 • 45 druhov cicavcov
 • 170 druhov vtákov
 • 15 druhov obojživelníkov a plazov
 • 16 druhov rýb
 • okolo 6500 druhov bezstavovcov

Národné prírodné rezervácie

 • Haligovské skaly – vyhlásená v roku 1967-2004, rozloha 63,11 ha
 • Prielom Dunajca - v roku 1967-2004, rozloha 360,15 ha
 • Prielom Lesnického potoka - v roku 1967-2004, rozloha 31,87 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Aksamitka – vyhlásená v roku 1979

Prírodné rezervácie

 • Kamienska tisina - vyhlásená v roku 1972-2004, rozloha 20,27 ha

Chránené areály

 • Pieninské lipy – 1972-2004, rozloha 0,61 ha

Územia európskeho významu

 • Pieniny - rozloha 1.301,22 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca