facebook

Prírodné pamiatky

Národný park Veľká Fatra

Vyhlásený: 2002 (v 1972 vyhlásený za CHKO)Logo NP Veľká Fatra
Rozloha: 40.371 ha
Ochranné pásmo: 26.132 ha
Správa parku:

Správa NP Veľká Fatra
Čachovský rad č. 7
038 61 Vrútky
Web: www.sopsr.sk/velkafatra/
Tel: +421 43 428 45 03
Fax: +421 43 428 45 89

Leží na strednom Slovensku a je známy pôvodným výskytom ihličnatého stromu – Tis obyčajný. Oddeľuje dva historické regióny, Liptov a Turiec. Nachádza sa na území 4 okresov – Martin, Ružomberok, Banská Bystrica a Turčianske Teplice. Malá časť ochranného pásma zasahuje ešte do okresu Dolný Kubín.

Členenie

Člení sa na viaceré jednotky:

 • Hôľna Fatra – tvorí ju ústredný chrbát, ktorý zahŕňa vrchy Kráľova studňa, Krížna, Ostredok (najvyšší vrch – 1.592 m.n.m.), Suchý vrch, Ploská a Rakytov.
 • Bralná Fatra – zaberá doliny, medzi ktoré patria Gaderská, Dedošová, Vlkanová, Blatnická i Žarnovická
 • Šiprúň – je severnou časťou, ktorá nesie názov podľa vrchu s rovnakým názvom.

Môžeme tu vidieť viacero menších jaskýň a puklinových priepastí.

Vodstvo a podnebie

Väčšina národného parku patrí do chladnej klimatickej teploty. Priemerná ročné teploty nedosahuje 4 °C. Nižšie položené časti patria do mierne teplej klimatickej oblasti – doliny a kotliny. Snehová pokrývka sa udrží 70-90 dní v roku.

Prevažná časť NP patrí do povodia Váhu, no malú časť ešte odvodňujú rieky Bystrica a Starohorský potok do Hrona. Do váhu odvoňujú vodu rieky Turiec, Revúca a Ľubochnianka.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Najvýraznejšou zložkou flóry sú lesy, ktoré pokrývaju 2/3 územia. Najrožírenejšou drevinou je buk, nasledujú jedľa, smrek, borovica a javor. Nachádzajú sa tu tieto vegetačné stupňe:

 • dubovo-bukový
 • bukový
 • jedľovo-bukový
 • smrekovo-bukovo-jedľový
 • smrekový
 • kosodrevina

Európskou raritou je výskyt Tisu obyčajného, ktorý tu rastie v počte až do 150.000 ks. Rastlinstvo je v tomto NP veľmi rôznorodé.

Taktiež živočíšna ríša je zastúpená veľmi rôznorodo. Nájdeme tu medveďa, rysa, jeleniu a srnčiu zver, vlka, divú mačku a pod. Nachádzajú sa tu aj vzácne druhy netopierov a vtáctva (orol skalný, sokol sťahovavý, krkavec, výr a pod.

Národné prírodné rezervácie

 • Borišov - vyhlásená v roku 1981, rozloha 449,74 ha
 • Čierny kameň - vyhlásená v roku 1964, rozloha 34,4 ha
 • Harmanecká tisina - vyhlásená v roku 1949, rozloha 20,04 ha
 • Jánošíkova kolkáreň - vyhlásená v roku 1964, rozloha 243,37 ha
 • Kornietová - vyhlásená v roku 1973, rozloha 84,05 ha
 • Kundračka - vyhlásená v roku 1973, rozloha 115,79 ha
 • Madačov - vyhlásená v roku 1984, rozloha 330,64 ha
 • Padva - vyhlásená v roku 1972, rozloha 325,46 ha
 • Rakšianske rašelinisko - vyhlásená v roku 1984, rozloha 5,53 ha
 • Rumbáre - vyhlásená v roku 1973, rozloha 51,59 ha
 • Skalná Alpa - vyhlásená v roku 1964, rozloha 524,55 ha
 • Suchý vrch - vyhlásená v roku 1988, rozloha 71,0 ha
 • Tlstá - vyhlásená v roku 1981, rozloha 3.066,04 ha
 • Veľká Skalná - vyhlásená v roku 1988, rozloha 645,23 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Perlová jaskyňa - vyhlásená v roku 2001
 • Blatné - vyhlásená v roku 1990, rozloha 4,29 ha
 • Majerova skala - vyhlásená v roku 1992, rozloha 8,84 ha
 • Prielom Teplého potoka - vyhlásená v roku 1984, rozloha 20,94 ha

Prírodné rezervácie

 • Biela skala - vyhlásená v roku 1993, rozloha 185,07 ha

Chránené areály

 • Dekretov porast - vyhlásená v roku 1999, rozloha 6,22 ha
 • Krásno - vyhlásená v roku 1996, rozloha 127,91 ha

Chránené vtáčie územia

 • Veľká Fatra – rozloha 60.480 ha

Územia európskeho významu

 • Veľká Fatra – rozloha 43.600,81 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca