facebook

Prírodné pamiatky

Národný park Muránska planina

Vyhlásený: 1997 (v 1976 vyhlásená za CHKO)Logo NP Muránska planina
Rozloha: 21.318 ha
Ochranné pásmo: 21.698 ha
Správa parku:

Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
Web: www.npmp.sk
Tel: +421 58 442 20 61
Fax: +421 58 488 17 90

Nachádza sa na rozhraní stredného a východného Slovenska. V jeho strede stojí hrad Muráň. Je najzachovalejšou pôvodnou prírodou na Slovensku. Oddeľuje 2 historické regióny – Horehronie a Gemer. Spadá do 3 okresov – Brezno, Rimavská Sobota a Revúca.

Členenie

Povrch je veľmi členitý a v prevažnej väčšine skalnatý. Muránsku planinu možno prirovnať k Slovenskému krasu. Pozoruhodné vrchy sú Cigánka (985 m.n.m.), na ktorom sú ruiny Muránskeho hradu, Veľká Stožka (1.297 m.n.m.), Malá Stožka (1.204 m.n.m.). Najvyšším vrchom Muránskej planiny je Kľak (1.409 m.n.m.). Územie Muránskej planiny pretína množstvo puklín, kde vznikli priepasti – je zaevidovaných 15. Najhlbšou je Michňová so 105 m. Nachádza sa tu okolo 150 jaskýň, no ani jedna nie je sprístupnená verejnosti.

Vodstvo a podnebie

Muránska planina predstavuje rozvodie medzi Hronom a sústavou paralelných tokov, ktoré ústia do rieky Slaná už mimo územia parku. Pramenia tu rieky Muráň a Rimava.
Nižšie položené územia sú teplejšie a suchšie, s nadmorskou výškou stúpa výdatnosť zrážok. Najchladnejšími a najvlhšími miestami sú Stolica, Múránska planina a Fabova hoľa. Snehová pokrývka sa tu udrží 100 dní v roku. Často tu môžeme vidieť inverziu.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Na južných slnenčných svahoch rastie napr. dub žltkastý a mnohoplodý, jarabina mukyňa a z rastlín poniklec prostredný, prilbica jedhojová, zvonček sibírsky a astra spišská. Na chladnejšej severnej časti môžeme vidieť kosodrevinu, jarabinu mišpuľkovú, stračonôžku tatranskú a pod. Nachádza sa tu približne 1.150 druhov vyšších rastlín, z toho je 97 chránených, 35 endemitov a subendemitov a niekoľko reliktov. Najvýznamnejšou rastlinou je lykovec muránsky, ktorý rastie na ťažko prístupnýcvh skalných stenách. Lesy pokrývajú 86% územia. Zo živočíšnej ríše tu je viac ako 450 druhov chrobákov, 350 druhov motýľov, 280 druhov pavúkovcov, 75 druhov mäkkýšov. Darí sa tu zvieratám, ako sú – medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, mačka divá a vydra riečna. Zo vzácnych druhov môžeme vidieť orla skalného a krikľavého, sokola rároha a pod.

Národné prírodné rezervácie

 • Cigánka – vyhlásená v roku 19984, rozloha 44,25 ha
 • Hrdzavá - vyhlásená v roku 1986, rozloha 357,19 ha
 • Javorníková - vyhlásená v roku 1986, rozloha 170,65 ha
 • Kášter - vyhlásená v roku 1984, rozloha 57,73 ha
 • Malá Stožka - vyhlásená v roku 1965, rozloha 59,61 ha
 • Poludnica - vyhlásená v roku 1984, rozloha 330,43 ha
 • Šarkanica - vyhlásená v roku 1984, rozloha 454,75 ha
 • Šianice - vyhlásená v roku 1999, rozloha 132,06 ha
 • Veľká Stožka - vyhlásená v roku 1965, rozloha 259,21 ha
 • Zlatnica - vyhlásená v roku 1993, rozloha 154,06 ha

Národné prírodné pamiatky

 • Bobačka - vyhlásená v roku 2001

Prírodné pamiatky

 • Wesselényiho jaskyňa – vyhlásená v roku 1994

Prírodné rezervácie

 • Čertova dolina - vyhlásená v roku 1993, rozloha 49,02 ha
 • Fabova hoľa - vyhlásená v roku 1988, rozloha 261,75 ha
 • Havrania dolina - vyhlásená v roku 1996, rozloha 229,67 ha
 • Mašianske skalky - vyhlásená v roku 1980, rozloha 16,93 ha
 • Mokrá Poľana - vyhlásená v roku 2000, rozloha 13,52 ha
 • Nad Furmancom - vyhlásená v roku 2003, rozloha 2,78 ha
 • Zlatnianske skalky - vyhlásená v roku 1981, rozloha 30,67 ha

Chránené vtáčie územia

 • Muránska planina - Stolica - rozloha 28.991 ha

Územia európskeho významu

 • Muránska planina - rozloha 20.315,21 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca