facebook

Prírodné pamiatky

Horná Orava

Logo CHKO Horná OravaVyhlásená: 1949
Rozloha: 58.738 ha
Správa CHKO:

Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
Tel: +421 43 552 24 66
Fax: +421 43 552 24 66

4 zóny s ochrannými podmienkami

 • Zóna A – väčšina sa nachádza na lesnom pôdnom fonde. Nachádzajú sa tu prírodné rezervácie Babia hora a Pilsko.
 • Zóna B – v tejto oblasti je intenzívna poľnohospodárska činnosť, ktorá sa vykonáva s ohľadom na krajinnýcharakter.
 • Zóna C – patrí sem severovýchodná časť vodnej nádrže Orava. Je zameraná na ochranu vtáčej fauny, najmä v čase hniezdenia.
 • Zóna D – je najrozsiahlejšia a je tu sústredená poľnohospodárska veľkovýroba a ostatné ľudské činnosti.

Chránené vtáčie územia

 • Horná Orava – rozloha 58.737,83 ha

Územia európskeho územia

 • Babia hora – rozloha 503,94 ha
 • Jelešňa – rozloha 66,88 ha
 • Oravská vodná nádrž – rozloha 251,34 ha
 • Pilsko – rozloha 706,89 ha
 • Pramene Hruštínky – rozloha 218,85 ha
 • Rašeliniská Bielej Oravy – rozloha 39,16 ha
 • Rašeliniská Oravskej kotliny – rozloha 840,54 ha
 • Rašeliniská Oravských Beskýd – rozloha 131,53 ha
 • Slaná voda – rozloha 229,70 ha
 • Zimníky – rozloha 37,63 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca