facebook

Prírodné pamiatky

Záhorie

Logo CHKO ZáhorieVyhlásená: 1988
Rozloha: 27.522 ha
Správa CHKO:

Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
Tel: +421 34 772 27 35
Fax: +421 34 772 27 35

Je to vzácna príroda borov, viatych pieskov a lužných lesov. Delí sa na dve časti:

 • Lužné lesy na nive Moravy – západná časť
 • Chránené biotopy na viatych piskoch – východná časť

Leží v najzápadnejšej časi územia Slovenska. Je súčasťou 2 okresov – Malacky a Senica.

Národné prírodné rezervácie

 • Abrod - vyhlásená v roku 1964, rozloha 92,37 ha
 • Červený rybník - vyhlásená v roku 1966, rozloha 118,91 ha
 • Dolný les - vyhlásená v roku 1981, rozloha 186,26 ha
 • Horný les - vyhlásená v roku 1981, rozloha 543,02 ha
 • Zelienka - vyhlásená v roku 1980, rozloha 82,52 ha

Prírodné rezervácie

 • Bogdalický vrch - vyhlásená v roku 1993, rozloha 33,2 ha
 • Šmolzie - vyhlásená v roku 1993, rozloha 45,59 ha

Chránené vtáčie územia

 • Záhorské Pomoravie – rozloha 28.486 ha

Územia európskeho významu

 • Abrod – rozloha 200,67 ha
 • Alúvium Moravy pri Suchohrade – rozloha 60,52 ha
 • Bahno – rozloha 153,67 ha
 • Bogdalický vrch – rozloha 56,99 ha
 • Ciglát – rozloha 171,93 ha
 • Červený rybník – rozloha 416,68 ha
 • Devínske jazero – rozloha 1.307,83 ha
 • Dlhé lúky – rozloha 17,02 ha
 • Dúbrava pri Felde – rozloha 21,22 ha
 • Gajarské alúvium Moravy – rozloha 1.256,81 ha
 • Gazarka – rozloha 261,39 ha
 • Grgás – rozloha 88,71 ha
 • Horný les – rozloha 635,18 ha
 • Jasenácke – rozloha 52,00 ha
 • Kačenky – rozloha 241,27 ha
 • Pri Jakubovských rybníkoch – rozloha 120,54 ha
 • Rieka Morava – rozloha 372,33 ha
 • Rozporec – rozloha 81,93 ha
 • Šaštínsky potok – rozloha 1,82 ha
 • Šipoltovo – rozloha 51,95 ha
 • Šmolzie – rozloha 65,92 ha
 • Vanišovec – rozloha 668,42 ha
 • V Studienkach – rozloha 30,19 ha
 • Zelienka – rozloha 410,91 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca