facebook

Prírodné pamiatky

Latorica

Logo CHKO LatoricaVyhlásená: 1990
Rozloha: 23.198 ha
Správa CHKO:

Správa CHKO Latorica
ul. M. R. Štefánika 1755
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 668 30 00
Fax: +421 56 668 30 01

Národné prírodné rezervácie

 • Botiansky luh - vyhlásená v roku 1967, rozloha 40,63 ha
 • Kašvár - vyhlásená v roku 1953, rozloha 116,43 ha
 • Latorický luh - vyhlásená v roku 1967, rozloha 15,08 ha
 • Tajba - vyhlásená v roku 1966, rozloha 27,36 ha

Prírodné rezervácie

 • Biele jazero - vyhlásená v roku 1988, rozloha 7,2 ha
 • Boľské rašelinisko - vyhlásená v roku 1967, rozloha 13,64 ha
 • Dlhé Tice - vyhlásená v roku 1993, rozloha 46,82 ha
 • Krátke Tice - vyhlásená v roku 1993, rozloha 17,41 ha
 • Tarbucka - vyhlásená v roku 1986, rozloha 10,95 ha
 • Veľké jazero - vyhlásená v roku 1967, rozloha 8,04 ha
 • Zatínsky luh - vyhlásená v roku 1930, rozloha 66,06 ha

Chránené vtáčie územia

 • Medzibodrožie - rozloha 35.754 ha

Územia európskeho významu

 • Čičarovský les – rozloha 28,42 ha
 • Kováčske lúky – rozloha 148,08 ha
 • Ladmovské vápence – rozloha 337,70 ha
 • Oborínsky les – rozloha 9,96 ha
 • Rieka Bodrog – rozloha 113,62 ha
 • Rieka Latorica – rozloha 7.495,90 ha
 • Tarbucka – rozloha 146,98 ha

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca