facebook

Slovensko

Voda

Najmohutnejšia rieka: Dunaj - prietok 2.290 m3/s, prietoková rýchlosť 10 km/h, priemerná výška hladiny 8 m
Najkratšia veľká rieka: Tisa - dĺžka 5 km (celková dĺžka 1.358 km)
Najdlhšia rieka: Váh - dĺžka 403 km
Jediná veľká rieka, ktorá vznikla rozdvojením hl. toku: Malý Dunaj - 128 km a celý je vodácky splavný
Jediná veľká rieka, ktorá nemá prameň a vzniká sútokom dvoch riek: Bodrog - sútok Ondavy a Latorice
Najvýznamnejšia rozvodnica: Kráľova hoľa - pramenia tu rieky Čierny Váh, Hron a Hnilec
Rieka s najväčším počtom mŕtvych ramien: Dunaj
Najkrajší prielom rieky: Prielom Hornádu - 16 km dlhý úsek v Slovenskom raji
Rieka s najväčším spádom: Poprad - spád 1.567 m
Rieka s najmenším spádom: Ipeľ - spád 940 m
Najrozsiahlejšia povodeň: Povodeň na Dunaji 15.6.1965 - vyliatý na 1.140 km2 - zatopený takmer celý Žitný ostrov
Najvýraznejšia oblasť vodopádov: Tatry
Najvyšší "mestský" vodopád: Brankovský vodopád - výška 55 m (Podsuché, osada Ružomberka)
Najvyšší turistický sprístupnený vodopád: Závojový vodopád - 75 m; Sokolia dolina / Slovenský raj
Vodopád s najvašším výškovým rozpätím: Kmeťov vodopád - výška 380 m (vzdušná vzdialensoť medzi najnižším a najvyšším vodopádom)
Najmohutnejší vodopád: Vodopád Skok (Mlynická dolina / Vysoké Tatry)
Najvyšší vodopád v travertínoch: Lúčanský vodopád - 12 m (Kúpele Lúčky)
Najvyšší vodopád v sopečných horninách: Vodopád Bystrého potoka - 23 m (Predná Poľana / Západné Karpaty / Hriňová)
Najväčší umelý vodopád: V parku kaštieľa Betliar - 9 m
Potok s najväčším počtom vodopádov: Studený potok (Malý vodopád, Skrytý vodopád, Veľký vodopád, Dlhý vodopád)
Najhlbšie jazero a najväčšie pleso: Veľké Hincovo pleso - rozloha 20,08 ha a hĺbka 53 m (Mengusovská dolina)
Najväčší počet jazier: Tatry - 215, z toho na Slovensku 175
Najhlbšie termálne jazero: Teplá voda v Tornali - 36 m, priemer jazera 50 m
Najvyššie položené pleso: Modré pleso - 2.192 m.n.m. - rozloha 6,8 ha, hĺbka 4,5 m
Najlepší príklad zániku jazera: Slepé pleso (neďaleko Štrbského plesa). Plocha sa postupne zmenšuje a mení sa na rašelinisko
Najväčšie ľadovcové jazero mimo Tatier: Vrbické pleso - 6,2 ha, hĺbka 8 m, dĺžka 115 m a šírka 62 m. (neďaleko Chopka / N. Tatry)
Dolina s najväčším počtom plies: Veľká Studená dolina - 22 plies (Vareškové, Dlhé, 3 Sesterské, 4 Zbojnícke, Starolesnianske, Ľadové, Pusté, Malé Pusté, 3 Sivé, 2 Studené, 2 Vyšné a 2 Nižné Strelecké plesá)
Najväčšie zahradené jazero vo flyši: Jezerské jazero - 6 ha, dĺžka 110 m a šírka 74 m (Jezersko / Spišská Magura)
Najväčšie morénové jazero: Štrbské pleso - rozloha 19,76 ha, hĺbka 20 m
Najväčšie zahradené sopečné jazero: Morské oko - rozloha 13,8 ha (Sninský kameň / Vihorlat). Šírka 312 m, dĺžka 775 m, hĺbka 26 m
Najväčšie jazero v travertínoch: Kráter - priemer 20 m, plocha 284 m2, hĺbka 3 m (Vyšné Ružbachy / Spišská Magura)
Najväčšie jazero vo viatych pieskoch: Lakšárske jazero - dĺžka 400 m, šírka 250 m (Borská nížina / Lakšárska Nová Ves)
Najväčšie pramenné jazero: Bezodné (Záhorie / Plavecký Štvrtok)
Najväčšie krasové jazero: Jašteričie jazierko - rozloha 1,22 ha, dĺžka 200 m a šírka 127 m (Silická planina / Slovenský kras)
Jediné jazero vytvorené skalným rútením: Blatné - rozloha 1,5 ha. Vytvorené rútením skál a prehradením vodného toku (Ľubochňa / V. Fatra)
Vodná nádrž s najväčšou vodnou plochou: Gabčíkovo - 46 km2, objem 234 mil. m3
Vodná nádrž s najväčším objemom: Liptovská Mara - 360 mil. m3, rozloha 21,6 km2
Najväčšia vodná nádrž na odber pitnej vody: Starina - 2,4 km2, objem 59,8 mil. m3, šírka 70 m, dĺžka 345 m
Najväčší rybník: Iňačovce-Senné - systém rybníkov s plochou 4,5 km2
Najvyššie položená vodná nádrž: Prečerpávacia nádrž na Čiernom Váhu - 980 m.n.m., plocha 20 ha a objem 3,8 mil. m3
Najstaršia vodná elektráreň: Gelnica - začiatok výstavby 1892
Najstaršia vodná nádrž: Oravská priehrada - dokončená v roku 1953, objem 345,9 mil. m3, plocha 35,2 km2
Vodná nádrž s najvyššou hrádzou: Ružín I - výška hrádze 63,2 m, objem 59 mil. m3, plocha 3,9 km2
Vodná nádrž s najnižšou hrádzou: Zemplínska šírava - výška hrádze 12 m, dĺžka 7.346 m, objem 334 mil. m3, plocha 32,9 km2
Sypaná vodná nádrž s najstrmšími svahmi: Rozgrund (pri Banskej Štiavnici) - patrí do systému banských tajchov
Najzápadnejšie situovaný tajch: Tajch v Slnečnom údolí nad Limbachom
Najsprírodnenejšie vodné nádrže: Štiavnické jazerá - vybudované v 16.-20. stor. Pôvodne 50, dodnes sa zachovalo 19.
Najväčšia zásobáreň podzemných vôd: Žitný ostrov - odhad 10 miliárd m3
Najväčší geotermálny zdroj: Ďurkov (rozhranie Slanských vrchov a Košickej kotliny)
Najchladnejší prameň: Ladienka vo Vyhniach (Štiavnické vrchy) - teplota 4 °C počas celého roka
Jediná minerálna voda morského pôvodu: Pramene v Číži - stredne mineralizovaná voda s obsahom chlóru, jódu, sodíka, brómu a železa
Najteplejší geotermálny vrt: Vrt DS-1 v Dunajskej Strede - teplota vody 91,5 °C
Najteplejší prirodzený prameň: Prameň Torkoš v Piešťanoch - teplota 68,2 °C
Najchladnejšia minerálna voda: Prameň Vojtech v kúpeľoch Korytnica - teplota 5,4 °C
Najvýdatnejší geotermálny vrt: Oravice - výdatnosť 100 l/s a teplota vody je 54 °C
Najväčší zdroj minerálnej vody: Pramene a vrty v Liptovskom Jáne. Celková výdatnosť 35 l/s
Najkoncentrovanejšia sírna voda v strednej Európe: Pramene v Smrdákoch - chloridovo-hydrouhličitanová sírna voda; výdatnosť 0,2-4,25 l/s a teplota 37,7-40 °C
Voda s najvyšším obsahom minerálnych látok: Cígeľka - obsah minerálnych látok 29,5 g/l a obsahom kysličníka uhličitého 2,1 g/l
Jediný studený gejzír v Európe: Herliansky gejzír - jeden z 8 studených gejzírov na svete. Erupcie gejzíra sa opakujú každých 32-36 hodín a dosahuje výšku 10-15 m. Erupcia trvá 25 min.

 

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca