facebook

Slovensko

Jaskyne

Najlepšie vyvinuté škrapové pole: Domické škrapy - južné úbočie vrchu Čertova diera; južná časť Slovenského krasu
Najzápadnejšia verejnosti prístupná jaskyňa: Jaskyňa Driny; nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch
Najzápadnejšia jaskyňa: Abrázna jaskyňa; Sandberg, devínska časť Malých Karpát
Najvýchodnejšie jaskyne: Ďakova a Pustajova jaskyňa; Bukovské vrchy, Národný park Poloniny
Najvýchodnejšia verejnosti prístupná jaskyňa: Zlá diera (Zla džura); pri Lipovciach v pohorí Branisko
Najsevernejšia jaskyňa: Jaskyňa v Malej Babej hore
Najsevernejšia verejnosti prístupná jaskyňa: Belianska jaskyňa; Belianske Tatry
Najjužnejšie jaskyne: Jaskyne v sopečných uloženinách Burdy
Najjužnejšia verejnosti prístupná jaskyňa: Domica; Slovenský kras, pri hraniciach s Maďarskom
Najvyššie položené jaskyne a priepasti: Vyšná Kresanica; vo výške 2.077 m.n.m. (Červené vrchy, Západné Tatry)
Najnižšie položená jaskyňa: Skalná brána; devínske hradné bralo, Malé Karpaty
Najdlhší jaskynný systém: Demänovský jaskynný systém - 35.291 m (9 prepojených jaskýň)
Najhlbšie jaskyne: Hipmanove jaskyne (Starý hrad na Večná robota) - hĺbka 495 m
Najväčší podzemný priestor: Rozprávkový dóm - objem 79.017 m3; výška 11m a plocha cez 9.000 m2 (Stratenská jaskyňa)
Jedna z najkrajších aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa (vrch Hrádok, Revúcka vrchovina)
Najdlhšia jaskyňa bradlového pásma: Aksamitka - 330 m (Haligovské skaly, Pieniny)
Najvyšší stalagmit: Stĺp rožňavských jaskyniarov - 37,2 m (Krásnohorská jaskyňa
Najnižšie položená ľadová jaskyňa: Silická ľadnica - 503 m.n.m.
Najdlhšie brčká: Gombasecká jaskyňa (dĺžka bŕk do 3 m)
Najväčší objem ľadu: Dobšinská ľadová jaskyňa - 110.100 m2. Ľad niekde siaha aj do výšky 9.700 m2
Najznámejšia priepasť: Brázda - 179,5 m (Silická planina, Slovenský kras)
Najväčšia ľadová priepasť: Veľká ľadová priepasť (Ohnište / Jánsky kras). Hĺbka 125 m, 10 m vysoký ľadový kužeľ.
Najväčšia kolónia podkovárov južných: Jaskyňa Domica
Najväčšie druhové zastúpenie netopierov: Jaskyne Jasovskej skaly (Medzevská pahorkatina)
Najväčšie pohrebisko netopierov: Jaskyňa mŕtvych netopierov
Najbohatšie nálezisko kostier jaskynného medveďa: Medvedia jaskyňa (Planina Glac / Slovenský raj)
Najstarší jaskynný nápis: Jasovská jaskyňa - z roku 1452 (uvádza, že vojsko husitského vojvodcu Jána Jiskru z Brandýsa porazilo Jána Huňadyho v bitke pri Lučenci
Jaskyňa s najlepšie zachovanými nálezmi pravekého osídlenia: Domica - staršia doba kamenná
Prvá sprístupnená jaskyňa: Plavecká jaskyňa - v rokoch 1802-1809 (Malé Karpaty)
Prvá elektricky osvetlená jaskyňa na svete: Dobšinská ľadová jaskyňa - v roku 1887
Najnavštevovanejšia jaskyňa: Demänovská jaskyňa slobody - cca 160.000 návštevníkov / rok
Jediná sprístupnená vysokohorská jaskyňa: Jaskyňa mŕtvych netopierov - 1.520 m.n.m. (pod Ďumbierom) - hĺbka 320 m, dĺžka 19 km
Jediná kúpeľne sprístupnená jaskyňa: Parenica (Sklené Teplice)
Najteplejšia jaskyňa: Plavecká jaskyňa - priemerná ročná teplota 12°C - Plavecký kras / Malé Karpaty
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca