facebook

Slovensko

Reliéf

Najnižšia nížina: Východoslovenská nížina - najnižší bod 93,8 m.n.m.
Najviac zalesnená nížina: Záhorská nížina
Najrozsiahlejšia nížina: Podunajská nížina - rozloha 10.000 km2
Najrozsiahlejšia rovina: Podunajská rovina - 3.500 km2 - juhozápad Podunajskej nížiny
Najrozsiahlejšia pahorkatina: Podunajská pahorkatina - 6.500 km2 - sever Podunajskej nížiny
Najrozsiahlejšia vrchovina: Ondavská vrchovina - 1.800 km2 - dĺžka 87 km a šírka 45 km
Najrozsiahlejšia hornatina: Volovské vrchy - 1.320 km2
Najrozsiahlejšia veľhornatina: Tatry - 700 km2, z toho 550 km2 na Slovensku
Najväčšia a najmladšia horská sústava na svete: Alpsko-himalájska - patria tu aj Karpaty
Najdlhší horský oblúk v strednej Európe: Karpaty - rozloha 204.700 km2, 1.500 km dĺžka, 350 km šírka
Najrozsiahlejšia súvislá sústava pohorí: Slovenské rudohorie - rozloha 4.000 km2
Najvyššie pohorie: Tatry - 2.655 (Gerlachovský štít)
Najvyššie flyšové a najsevernejšie pohorie: Oravské Beskydy - 1.725 m.n.m (Babia hora); rozloha 150 km2, dĺžka 35 km, šírka 1-6 m
Najnižšie pohorie: Burda - 388 m.n.m. (Burdov) - dĺžka 7,5 km, šírka 3,5 km
Najzápadnejšie situované pohorie: Malé Karpaty; najvyšší vrch Záruby (768 m.n.m)
Najvýchodnejšie situované pohorie: Bukovské vrchy; najvyšší vrch Kremenec (1.208 m.n.m.)
Najvyššie bradlové pohorie: Pieniny - 1.050 m.n.m. (Vysoké skalky)
Najvyšší vrch: Gerlachovský štít - 2.655 m.n.m.
Najvyššia skalná stena: Severná stena Malého Kežmarskéhop štítu - výška 900 m
Najvyšší turisticky dostupný štít (bez sprievodcu): Rysy - 2.503 m.n.m. - hraničný vrchol medzi Slovenskom a Poľskom
Najvyšší vrch dostupný lanovkou: Lomnický štít - 2.634 m.n.m. - výškový rozdiel 1.734 m, dĺžka 6.004 m
Najvyšší vrch flyšových Karpát: Babia hora - 1.725 m.n.m. (Oravské Beskydy)
Najvyšší hôľny vrch: Bystrá - 2.248 m.n.m. (Liptovské Tatry ú Západné Tatry)
Najvyšší bradlový vrch: Vysoké skalky - 1.050 mn.m. (Pieninské bradlové pásmo)
Najkrajší vrch: Kriváň (na základe ankety časopisu Krásy Slovenska)
Najnavštevovanejší vrch: Chopok - vplyv na to má prístupnosť lanovkou z oboch strán
Najnedostupnejší vrch: Brada (výstup naň je pre ochranu prírody zakázaný)
Jediný vrch, na ktorý sa vy(zo)stupuje po rebríku: Sninský kameň - 1.006 m.n.m.
Najväčšia kotlina: Juhoslovenská kotlina - 1.000 km2 - juh stredného Slovenska
Najhlbšia kotlina tektonického pôvodu: Liptovská kotlina
Najväčší prielom: Strečniansky prielom - dĺžka 10 km (Strečno - Dubná skala)
Najtypickejšie prielomové doliny: Doliny Manínskeho potoka - Manínska a Kostolecká tiesňava
Najatraktívnejší prielom: Prielom Dunajca - 8,5 km, dĺžka 8,5 km
Najdlhšia dolina: Dolina Váhu - dĺžka rieky 403 km
Najdlhšia horská dolina: Dolina Hnilca - dĺžka rieky 88,9 km
Najdlhšia dolina v rámci jedného pohoria: Ľubochnianska dolina - dĺžka 25 km
Najtypickejšia epigenentická tiesňava: Prielom Hornádu - dĺžka 12 km
Najkrajšia dolina: Prosiecka dolina (na základe ankety časopisu Krásy Slovenska)
Najhlbšia tiesňava: Zádielska dolina - hĺbka 400 m, dĺžka 2,2 km
Najstrmšia roklina: Sokolia dolina; ústie 569 m.n.m. a najvyšší bod 1.000 m.n.m.
Najvyššie položené sedlo s cestnou komunikáciou: Čertovica - 1.238 m.n.m.
Najvyššie položené turisticky dostupné sedlo: Sedielko - 2.376 m.n.m. Medzi Širokou vežou a Malým Ľadovým štítom
Najrozsiahlejšia krasová planina: Silická planina - 132 km2; juhozápadná časť Slovenského krasu
Najvyššie položené krasové územie: Červené brchy - nad 2.000 m.n.m.
Najrozsiahlejšie krasové územie: Slovenský kras - 440 km2
Najväčšie škrapové pole: Kečovské škrapy - 6,6 ha
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca