facebook

Slovensko

Prešovský kraj

Logo - Prešovský krajSídlo samosprávneho kraja: Prešov
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
www.vucpo.skPočet obyvateľov: 801.939
Rozloha: 8.974 km2
Hustota obyvateľstva: 89 obyvateľov/km2
Počet okresov: 13
Počet miest: 23
Počet obcí: 666

Nachádza sa v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy je druhým najväčším krajom na Slovensku. Tvoria ho historické regióny:

 • Spiš
 • Šariš
 • Zemplín

Má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km) a Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými samosprávnymi krajmi - Košickým, Banskobystrickým a Žilinským.

Prírodné pomery sú veľmi pestré, povrch je prevažne hornatý. Územie kraja pretína dôležitá hranica medzi Západnými a Východnými Karpatmi a k najznámejším geomorfologickým celkom patria Tatry, Pieniny, Spišská Magura, Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina, Košická kotlina, Slanské vrchy Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy a Vihorlatské vrchy.

Na území sa nachádzajú

 • Národné parky:
  • Tatranský národný park (TANAP)
  • Pieninský národný park (PIENAP)
  • Národný park Poloniny
  • Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
  • Národný park Slovenský raj
 • Chránené krajinné oblasti:
  • Východné Karpaty
  • Vihorlat

Okrem plošne rozsiahlych chránených území sa v Prešovskom kraji nachádza aj niekoľko desiatok maloplošne chránených území – národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky, chránené areály.

Najvyšším miestom je Gerlachovský štít (2655 m n. m.) vo Vysokých Tatrách, ktorý je zároveň aj najvyšším vrchom Slovenskej republiky a najnižšie položené miesto sa nachádza pri výtoku rieky Ondavy z kraja v katastri obce Nižný Hrušov (105 m n. m.).

Najvýznamnejšími vodnými tokmi sú Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, Cirocha a v západnej časti kraja Poprad a Dunajec. Z prírodných jazier je veľká väčšina sústredená vo vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier (plesá). Nachádza sa tu najväčšie aj najhlbšie pleso v slovenských Tatrách – Veľké Hincovo pleso (20,08 ha, 53 m), ako aj najvyššie položené Modré pleso (2192 m n. m). Sú tu aj najvyššie vodopády Slovenska s dominujúcim 80 metrov vysokým Kmeťovým vodopádom v doline Nefcerka.

Veľký význam majú vodné nádrže – Veľká Domaša na Ondave a Starina na Ciroche. Z minerálnych vôd sú najznámejšie kyselky vo Vyšných Ružbachoch, Novej Ľubovni, Bardejovských Kúpeľoch, Cigeľke, Sivej Brade, Baldovciach, Gánovciach, Lipovciach a Šindliari. V Bardejovskyćh Kúpeľoch, Vyšných Ružbachoch a v Novej Ľubovni vznikli už v minulosti významné kúpeľné centrá.

Pôvodná vegetácia Prešovského kraja bola tvorená prevažne lesmi. Dominantnými druhmi sú duby, buky, smreky, smrekovce, jedle a borovice. Veľmi vzácna a pestrá je aj fauna Prešovského kraja. Medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid, kamzík vrchovský stredoeurópsky, svišť vrchovský tatranský a mnoho ďalších druhov sú typickými živočíšnymi zástupcami oblasti.


Turisticko - informačná kancelária a cestovná agentúra Bardejov
Mgr. Lucia Guthova
Radničné námestie 21
085 01 Bardejov
Tel.: 054/ 474 40 03
E-mail: tikbardejov@proxisnet.sk,
Web: www.bardejov.sk, www.tik-bardejov.sk


Turistické informačné centrum Herkules Bardejovské kúpele
Kino Žriedlo
086 31 Bardejovské Kúpele
Tel.: 054/ 477 44 78, 0905 330 834
Fax: 054/ 474 47 44
E-mail: info@herkules.sk
Web: www.bardejovske-kupele.sk


Informačná kancelária mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča
Tel.: 053/ 16 188
Tel./fax: 053/ 451 37 63
E-mail: ikle@levoca.sk
Web: www.levoca.sk


MIC - Mestské informačné centrum Poprad
Dom kultúry
Štefánikova ul. 99/72
058 01 Poprad
Tel.: 052/ 16 186, 772 17 00
Fax: 052/ 772 13 94
E-mail: infopp@msupoprad.sk
Web: www.poprad.sk


Mestské informačné centrum Prešov
Hlavná 67
080 01 Prešov
Tel.: 051/ 773 11 13
E-mail: info@micpresov.sk
Web: www.micpresov.sk, www.klucodmesta.sk


Turisticko informačná kancelária pri CA UNITUR Snina
Strojárska 102
069 01 Snina
Tel.: 057/ 16 186, 768 57 35
Fax: 057/ 768 22 85
E-mail: unitur@stonline.sk


Tatranská informačná kancelária Starý Smokovec
Starý Smokovec 23,
062 01 Vysoké Tatry
Tel.: 052/ 442 34 40
E-mail: smokovec@tatry.sk
Web: www.tatry.sk


Turistické informačné centrum mesta Stropkov
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
Tel.: 054/ 742 32 88
E-mail: tic@stropkov.sk
Web: www.stropkov.sk


Tatranská informačná kancelária
059 60 Tatranská Lomnica
Tel.: 052/ 446 81 19
E-mail: lomnica@tatry.sk
Web: www.tatry.sk


Mestské informačné centrum pri CK Prima
Námestie Slobody 969, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel/Fax: 057/ 446 46 48
E-mail: ckprima@ckprima.sk,
Web: www.ckprima.sk

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca