facebook

Slovensko

Bratislavský kraj

Logo - Bratislavský krajSídlo samosprávneho kraja: Bratislava
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
www.bratislavskykraj.sk,
www.bratislavskykraj.eu

Počet obyvateľov:
610.850
Rozloha: 2.052,6 km2
Hustota osídlenia: 297,6 obyvateľa/km2
Počet okresov: 8
Počet miest: 7
Počet obcí: 73

Bratislavský samosprávny kraj sa nachádza v juhozápadnej časti SR. Susedí s Rakúskom a Maďarskom.

Územie kraja je tvorené južnou časťou Malých Karpát a územím Záhorskej a Podunajskej nížiny. Južné úbočia Malých Karpát sú najvýznamnejšou vinárskou oblasťou Slovenska. K výrazným rozvojovým faktorom patria centrálna poloha kraja v stredoeurópskom priestore.

Vďaka rozsiahlym vodným plochám je Podunajsko vhodnou oblasťou pre vodnú turistiku a rybolov. Oblasť Záhoria zasa ponúka prírodné krásy, historické pamiatky a možnosti pre rekreačné športy. Malokarpatský región je taktiež bohatý aj na kultúrne pamiatky a ľudové tradície.

V pamiatkovom fonde je registrovaných 2.560 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a 1.951 hnuteľných pamiatok.

Na území Bratislavského kraja sa nachádzajú alebo do neho čiastočne zasahujú 3 chránené krajinné oblasti:

  • CHKO Malé Karpaty,
  • CHKO Záhorie,
  • CHKO Dunajské luhy.

Najzaujímavejšou pamiatkou je staroslovanský hrad Devín, ktorý stojí na sútoku riek Dunaj a Morava.

Na územie zasahujú tieto historické regióny:

  • Bratislava,
  • Pod Malými Karpatami,
  • Záhorie.


Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Klobučnícka 2
Pobočky:
Hlavná železničná stanica, Predstaničné námestie 1,
Letisko M. R. Štefánika, Ivánska cesta
Osobný lodný prístav, Fajnorovo nábrežie 2
814 28 Bratislava
Tel.: 02/ 16 186 02/ 16 186 , 544 337 15
Fax: 02/ 544 327 08
E-mail: info@bkis.sk
Web: www.bkis.sk


Bratislava Tourist Service, s. r. o.
Zichyho palác
Ventúrska 9
811 01 Bratislava
Tel.: 02/ 546 412 71 02/ 546 412 71
E-mail: office@bratislava-info.sk
Web: www.bratislava-info.sk

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca