facebook

Turistika, relax

Rafting

Na Slovensku nie je rafting veľmi rozšírený a nie sú tu ani také podmienky, aké si tento druh športu vyžaduje. Raftingu u nás je možné sa venovať najmä na umelých kanáloch.

Posádku tvoria 2, 4 alebo 6 raftéri. Podmienky na rafting poskytujú rieky Dunajec, Váh a Belá. Nízka hladina riek však znemožňuje rafting, pretože sa môžu poškodiť raftingové člny. Dokončením kanála v Čunove sa však tieto problémy odstránili a týmto raftéri nie sú odkázaní len na prírodné podmienky.

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca