facebook

Slovensko

Poloha a podnebie

Stredoeurópsky čas:  +1 GMT
Stredná Európa: 16°50´- 22°34´ v.z.d.,
47°44´- 49°37´ s.z.š.
Dĺžka územia: 428 km
Šírka územia: najväčšia – 196 km,
najmenšia – 77 km
Rozloha: 49.035 km2
Nadmorská výška: 2.655 m.n.m. – Gerlachovský štít,
94 m.n.m. – Klin nad Bodrogom
Podnebie: mierne klimatické pásmo
Priemerné teploty: -20° C – v zime,
21° C – v lete
Vodstvo - Čiernomorske úmorie: 96% územia - Dunaj so svojimi prítokmi
Vodstvo - Baltské úmorie: 4% územia – Dunajec a Poprad
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca