facebook

Slovensko

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov (k 1.1.2021): 5.449.270 (z toho 51,09 % žien)
Hustota zaľudnenia: 110 obyvateľov/km2
Národnostné zloženie: slovenská - 85,8%,
maďarská - 9,7%,
rómska - 1,7%,
česká - 0,8%,
iné - 2%
Náboženstvo: rímskokatolíci - 68,9%,
evanjelici - 6,9%,
gréckokatolíci - 4,1%,
reformovaní kresťania - 2%,
ostatní - 2,2%,
iné, nezistené - 2,2%,
bez vyznania približne - 13,7%
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca