facebook

Kultúrne pamiatky

Tvrdošín

Drevený kostol Tvrdošín - obrázok

Kostol Všetkých svätých

Druh: rímskokatolícky
Obec: Tvrdošín
Okres: Tvrdošín
Región: Žilinský
Postavený: 15. storočie
Rekonštruovaný: 17. storočie
Sprístupnený: áno

Zaujímavosti

  • hlavný oltár z roku 1797
  • bočné steny zdobia postavy dvanástich apoštolov, Krista a sv. Pavla,
  • centrálny obraz oltára zobrazuje Všetkých svätých s modliacou sa postavou Ignáca z Loyoly, sochy sv. Jána, sv. Barbory, sv. Justíny, sv. Margaréty, sv. Matúša a sv. Mateja, sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa
  • príležitostne sa konajú bohoslužby
  • koncom 20. storočia kostol darovaný štátu
  • ocenenie Europa Nostra 1994 – za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútornej výzdoby tradičným spôsobom, technikou a materiálom

Kontakt

J. Gonda,
MsKS,
Tvrdošín

Tel: +21 43 532 31 12, ,+421 43 /532 21 63, +421 43 532 21 67
E-mail: msks@internet.sk

DK-Tvrdosin 2231 DK-Tvrdosin 2232 DK-Tvrdosin 2233 DK-Tvrdosin 2234 DK-Tvrdosin 2235 DK-Tvrdosin 2236 DK-Tvrdosin 2237 DK-Tvrdosin 2238 DK-Tvrdosin 2239 DK-Tvrdosin 2240 DK-Tvrdosin 2241
 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca